EduEwa

Oswój dane osobowe z

EDUEWA

skontaktuj się z nami → biuro@eduewa.pl

Jesteśmy firmą wspierającą przedsiębiorców w obszarze zarządzania danymi osobowymi.

Firma EduEwa powstała z myślą o połączeniu pasji z pracą. Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie przedsiębiorców w obszarze zarządzania danymi osobowymi.
Łączymy wieloletnie doświadczenie zdobyte przede wszystkim w korporacji w dziale audytu i kontroli wewnętrznej jak również czynnym udziale w modelowaniu procesów czy też  przeprowadzaniu analizy ryzyka operacyjnego, które procentuje nam w zakresie wsparcia organizacji przy wdrażaniu i zarządzaniu systemem ochrony danych osobowych.

Liderem EduEwa jest Ewa Kornacka

✧   Prezes i założyciel Klubu IOD
✧   Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI)
✧   Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD)
✧   Członek Europejskiego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Danych
✧   Absolwentka studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”
✧   Ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, audytu i kontroli, zarządzania ciągłością działania jak również modelowania procesów biznesowych
✧ Współautorka publikacji z zakresu danych osobowych

Nasza oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie przedsiębiorców w obszarze zarządzania danymi osobowymi.

Vlada Karpovich at Pexels

Jakie może przynieść Ci korzyści?

Zarówno jako administrator jak również podmiot przetwarzający możesz zamawiając audyt zgodności z RODO dokonać tego na każdym etapie wdrożenia w organizacji a następnie potwierdzenia poprawności wdrożenia zadań wynikających z RODO.

rawpixel-649905-unsplash-min-copyright.jpg
Opracowanie niezbędnej dokumentacji RODO w tym rejestrów. Dokumentacja „uszyta na miarę” Aktualizacja dokumentacji Przeszkolenie wszystkich pracowników z podstaw przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia zaawansowane dla poszczególnych obszarów np. kadry i płace, marketing, CallCenter. Przeprowadzenie warsztatów z analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).
Vlada Karpovich at Pexels

Outsourcing funkcji inspektora ochrony danych, funkcji wspierającej podmiot w realizacji zadań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Wsparcie w kontaktach z organem nadzorczym, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, szkolenia, audyty zgodności jak również pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą.

Tiger Lily at Pexels
Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka administrator i/lub podmiot przetwarzający może podjąć odpowiednie kroki w celu wdrożenia adekwatnych środków minimalizujących ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych. Analiza ryzyka to praca w Zespole w skład którego wchodzą przede wszystkim właściciele procesów, przedstawiciel działu IT, prawnik oraz inspektor ochrony danych.
Vlada Karpovich at Pexels
Przeszkolenie wszystkich pracowników z podstaw przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia zaawansowane dla poszczególnych obszarów np. kadry i płace, marketing, CallCenter

Szkolenia tematyczne: Jak się przygotować na kontrolę? Jakie zasady obowiązują przy spełnianiu obowiązku informacyjnego? Jak postępować w przypadku incydentu? Jakie są zasady powierzania przetwarzania danych osobowych?

EduEwa posiada akredytację w Bazie Instytucji Otoczenia Biznesu w projekcie „SPEKTRUM”.

Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie pomorskim.

Wybierając EduEwa masz możliwość otrzymania grantu w wysokości 50% kosztu zakupu specjalistycznej usługi.

więcej o Spektrum

Klub Inspektorów Ochrony Danych powstał 14 stycznia 2019 roku. Celem nadrzędnym założenia Klubu było stworzenie przestrzeni dla integracji inspektorów oraz wymiany doświadczeń jak również wzajemnego wsparcia.

Klub spotyka się online regularnie raz w miesiącu w godzinach popołudniowych.

Obecnie Klub liczy 114 Członków, którzy reprezentują różne sektory oraz specjalizacje.

Inspektorów zainteresowanych dołączeniem do Klubu zapraszam do kontaktu na adres: biuro.eduewa@gmail.com

RODO

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Czym jest RODO?

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które obowiązuje na terenie EOG (państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). RODO dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych.
Kogo dotyczy Rodo?

Obowiązek stosowania RODO dotyczy wszystkich firm, które przetwarzają dane osobowe swoich pracowników, Klientów, kontrahentów. Przepisy RODO dotyczą więc zarówno dużych firm jak i jednoosobowych firm.
Jakie są ryzyka związane z Rodo?
Do najczęstszych ryzyk związanych z RODO możemy zaliczyć: skargę osoby fizycznej złożoną do organu nadzorczego na podmiot przetwarzający dane, naruszenie praw i wolności osób fizycznych, karę pieniężną nałożoną przez urząd oraz kontrolę urzędu.

Uchroń swoją firmę od kar​

0
Kary Rodo w Europie
0 mln €
Najwyższa kara w Europie
0
Kary Rodo w Polsce
1 mln €
Najwyższa Kara w Polsce
O czym musi pamiętać każdy właściciel firmy w obszarze RODO?
Zarówno proces wdrożenia RODO jak również analiza ryzyka nie są procesami jednorazowymi. Wdrożenie RODO to wbudowanie w organizację systemu ochrony danych osobowych, który musi być na bieżąco monitorowany i aktualizowany. Wynika to z tego, że: po pierwsze, Twoja organizacja „żyje”, ewoluuje, zmienia się jej struktura, rozwija się, wdrażane są nowe rozwiązania, rozszerza się zakres terytorialny, po drugie RODO jest młodym aktem prawnym, które wymaga czasu aby można było uczyć się na orzeczeniach sądów, oprzeć się na wytycznych i rekomendacjach unijnych i krajowych. Wiele jeszcze obszarów wymaga doprecyzowania interpretacji. Podobnie wygląda analiza ryzyka, której nie można przeprowadzić raz, ale również trzeba aktualizować tak aby na bieżąco gwarantowała bezpieczeństwo przetwarzanych danych na adekwatnym poziomie.
Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych (IOD) pełni w organizacji funkcję doradczo-wspierającą zarówno administratora jak i podmiotu przetwarzającego w realizacji zadań nałożonych przez RODO. Zadania IOD opisane są w RODO (art. 39 oraz art. 38 ust. 4) i w szczególności do nich należy:

  • informowanie o obowiązkach spoczywających na mocy RODO i innych przepisów o ochronie danych oraz doradzanie w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania RODO i innych przepisów o ochronie danych w tym;
  • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
  • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienie punktu kontaktowego dla organu;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Kontakt

EduEwa

Napisz do nas!

 

na adres email:

biuro@eduewa.pl 

EduEwa Ewa Kornacka
ul. Kazimierza Jeżewskiego 3 lok. 6
02-796 Warszawa
 
NIP: 526-217-59-38
REGON: 369984312

 

Nasze social media

 

Piszemy i udostępniamy ciekawe artykuły na linkedin.


Zapraszamy na naszą stronę na portalu facebook.

Zapisz się do Klubu IOD

Zapisz się do Klubu IOD

Wykorzystaj przewagę jaką dają Ci najnowsze infomracje, trendy i wiedza ekspertów zdobywana w praktyce.

Super, że jesteś teraz z nami!