EduEwa

Oswój dane osobowe z

EDU EWA

skontaktuj się z nami → biuro@eduewa.pl

Jesteśmy firmą wspierającą przedsiębiorców w obszarze zarządzania danymi osobowymi.
Firma EduEwa powstała z myślą o połączeniu pasji z pracą. Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie przedsiębiorców w obszarze zarządzania danymi osobowymi.
Łączymy wieloletnie doświadczenie zdobyte przede wszystkim w korporacji w dziale audytu i kontroli wewnętrznej jak również czynnym udziale w modelowaniu procesów czy też przeprowadzaniu analizy ryzyka operacyjnego, które procentuje nam w zakresie wsparcia organizacji przy wdrażaniu i zarządzaniu systemem ochrony danych osobowych.

Liderem EduEwa jest Ewa Kornacka

 • Prezes i założyciel Klubu IOD

 • Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI)

 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD)

 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Danych

 • Absolwentka studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”

 • Ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, audytu i kontroli, zarządzania ciągłością działania jak również modelowania procesów biznesowych

 • Współautorka publikacji z zakresu danych osobowych

Nasza oferta

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie przedsiębiorców
w obszarze zarządzania danymi osobowymi.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

alvaro-serrano-133360-unsplash-copyright.jpg
Jakie może przynieść Ci korzyści?

Zarówno jako administrator jak również podmiot przetwarzający możesz zamawiając audyt zgodności z RODO dokonać tego na każdym etapie wdrożenia w organizacji a następnie  potwierdzenia poprawności wdrożenia zadań wynikających z RODO.
rawpixel-649905-unsplash-min-copyright.jpg

Opracowanie niezbędnej dokumentacji RODO w tym rejestrów. Dokumentacja „uszyta na miarę” Aktualizacja dokumentacji.

Przeszkolenie wszystkich pracowników
z podstaw przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia zaawansowane dla poszczególnych obszarów np. kadry i płace, marketing, CallCenter. Przeprowadzenie warsztatów z analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).

rawpixel-649905-unsplash-min-copyright.jpg

Outsourcing funkcji inspektora ochrony danych, funkcji wspierającej podmiot w realizacji zadań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Wsparcie w kontaktach z organem nadzorczym, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, szkolenia, audyty zgodności jak również pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą.

rawpixel-567016-unsplash-copyright-min.jpg

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka administrator i/lub podmiot przetwarzający może podjąć odpowiednie kroki w celu wdrożenia adekwatnych środków minimalizujących ryzyka związane
z przetwarzaniem danych osobowych.


Analiza ryzyka to praca w Zespole w skład którego wchodzą przede wszystkim właściciele procesów, przedstawiciel działu IT, prawnik oraz inspektor ochrony danych.

alvaro-serrano-133360-unsplash-copyright.jpg

Przeszkolenie wszystkich pracowników z podstaw przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia zaawansowane dla poszczególnych obszarów np. kadry i płace, marketing, CallCenter


Szkolenia tematyczne: Jak się przygotować na kontrolę? Jakie zasady obowiązują przy spełnianiu obowiązku informacyjnego? Jak postępować w przypadku incydentu? Jakie są zasady powierzania przetwarzania danych osobowych?

Audyt RODO

Jakie może przynieść Ci korzyści?

Zarówno jako administrator jak również podmiot przetwarzający możesz zamawiając audyt zgodności z RODO dokonać tego na każdym etapie wdrożenia w organizacji a następnie potwierdzenia poprawności wdrożenia zadań wynikających z RODO.

Outsourcing IOD

Outsourcing funkcji inspektora ochrony danych, funkcji wspierającej podmiot w realizacji zadań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Wsparcie w kontaktach z organem nadzorczym, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, szkolenia, audyty zgodności jak również pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą.

Analiza ryzyka

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka administrator i/lub podmiot przetwarzający może podjąć odpowiednie kroki w celu wdrożenia adekwatnych środków minimalizujących ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Analiza ryzyka to praca w Zespole w skład którego wchodzą przede wszystkim właściciele procesów, przedstawiciel działu IT, prawnik oraz inspektor ochrony danych.

Wdrożenie

Opracowanie niezbędnej dokumentacji RODO w tym rejestrów. Dokumentacja „uszyta na miarę” Aktualizacja dokumentacji.

Przeszkolenie wszystkich pracowników z podstaw przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia zaawansowane dla poszczególnych obszarów np. kadry i płace, marketing, CallCenter. Przeprowadzenie warsztatów z analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).

Szkolenia

wew...Przeszkolenie wszystkich pracowników z podstaw przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia zaawansowane dla poszczególnych obszarów np. kadry i płace, marketing, CallCenter Szkolenia tematyczne: Jak się przygotować na kontrolę? Jakie zasady obowiązują przy spełnianiu obowiązku informacyjnego? Jak postępować w przypadku incydentu? Jakie są zasady powierzania przetwarzania danych osobowych?

Spektrum

EduEwa posiada akredytację w Bazie Instytucji Otoczenia Biznesu w projekcie „SPEKTRUM”.

Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie pomorskim.

Wybierając EduEwa masz możliwość otrzymania grantu w wysokości 50% kosztu zakupu specjalistycznej usługi.

RODO

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Czym jest RODO?

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które obowiązuje na terenie EOG (państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). 

RODO dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych.
Kogo dotyczy Rodo?

Obowiązek stosowania RODO dotyczy wszystkich firm, które przetwarzają dane osobowe swoich pracowników, Klientów, kontrahentów. Przepisy RODO dotyczą więc zarówno dużych firm jak i jednoosobowych firm.
Jakie są ryzyka 
związane z Rodo?
Do najczęstszych ryzyk związanych z RODO możemy zaliczyć: skargę osoby fizycznej złożoną do organu nadzorczego na podmiot przetwarzający dane, naruszenie praw i wolności osób fizycznych, karę pieniężną nałożoną przez urząd.
O czym musi pamiętać każdy właściciel firmy w obszarze RODO?

Zarówno proces wdrożenia RODO jak również analiza ryzyka nie są procesami jednorazowymi. Wdrożenie RODO to wbudowanie w organizację systemu ochrony danych osobowych, który musi być na bieżąco monitorowany i aktualizowany. Wynika to z tego, że: po pierwsze, Twoja organizacja „żyje”, ewoluuje, zmienia się jej struktura, rozwija się, wdrażane są nowe rozwiązania, rozszerza się zakres terytorialny, po drugie RODO jest młodym aktem prawnym, które wymaga czasu aby można było uczyć się na orzeczeniach sądów, oprzeć się na wytycznych i rekomendacjach unijnych i krajowych. Wiele jeszcze obszarów wymaga doprecyzowania interpretacji. Podobnie wygląda analiza ryzyka, której nie można przeprowadzić raz, ale również trzeba aktualizować tak aby na bieżąco gwarantowała bezpieczeństwo przetwarzanych danych na adekwatnym poziomie.
Inspektor ochrony danych


Inspektor ochrony danych (IOD) pełni w organizacji funkcję doradczo-wspierającą zarówno administratora jak i podmiotu przetwarzającego w realizacji zadań nałożonych przez RODO. Zadania IOD opisane są w RODO (art. 39 oraz art. 38 ust. 4) i w szczególności do nich należy:
  • informowanie o obowiązkach spoczywających na mocy RODO i innych przepisów o ochronie danych oraz doradzanie w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania RODO i innych przepisów o ochronie danych w tym;
  • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
  • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienie punktu kontaktowego dla organu;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

GDPR RISK TRACKER

GDPR Risk Tracker to rozwiązanie legal tech służące kompleksowej analizie ryzyka oraz ocenie skutków dla ochrony danych (DPIA) pozwalające na weryfikację zgodności procesów zachodzących w organizacji z RODO.

Intuicyjny interfejs, łatwa i szybka obsługa oraz wsparcie w całym procesie przeprowadzania analizy ryzyka sprawiają, że z aplikacji może korzystać każdy podmiot przetwarzający dane osobowe (niezależnie od doświadczenia i posiadanej wiedzy).

Ogromną zaletą narzędzia, jest jego dostępność z poziomu przeglądarki internetowej oraz gotowe szablony, które w prosty sposób można dopasować do potrzeb swojej organizacji. Osoby zainteresowane dostępem do aplikacji GDPR Risk Tracker zachęcam do kontaktu!

Kontakt

Edu Ewa

Napisz do nas!

na adres email:

biuro@eduewa.pl 

EduEwa Ewa Kornacka

ul. Kazimierza Jeżewskiego 3 lok. 6
02-796 Warszawa

NIP: 526-217-59-38
REGON: 369984312

 

Nasze social media

Piszemy i udostępniamy ciekawe artykuły na linkedin.

Zapraszamy na naszą stronę na portalu facebook.

Scroll to Top