EduEwa

Klub IOD

Klub Inspektorów Ochrony Danych

Łączymy Inspektorów Ochrony Danych w Polsce

Strona w budowie

Wkrótce więcej informacji

Klub Inspektorów Ochrony Danych powstał 14 stycznia 2019 roku. Celem nadrzędnym założenia Klubu było stworzenie przestrzeni dla integracji inspektorów oraz wymiany doświadczeń jak również wzajemnego wsparcia.

Klub spotyka się online regularnie raz w miesiącu w godzinach popołudniowych.

Obecnie Klub liczy 114 Członków, którzy reprezentują różne sektory oraz specjalizacje.

Inspektorów zainteresowanych dołączeniem do Klubu zapraszam do kontaktu na adres: biuro.eduewa@gmail.com

Szukasz odpowiedniego zadbania o Rodo w twojej firmie?

Zapisz się do Klubu IOD

Zapisz się do Klubu IOD

Wykorzystaj przewagę jaką dają Ci najnowsze infomracje, trendy i wiedza ekspertów zdobywana w praktyce.

Super, że jesteś teraz z nami!