EduEwa

NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

EduEwa

01.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator EduEwa Ewa Kornacka z siedzibą w Warszawie, przy ul. K. Jeżewskiego 3 lok. 6, 
02-796 Warszawa, NIP 526-217-59-38.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@eduewa.pl lub na adres korespondencyjny: ul. K. Jeżewskiego 3 lok. 6, 02-796 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

W związku z prowadzaną działalnością Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Administrator zapewnia przejrzystość, bezpieczeństwo i poufność przetwarzania danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania Korespondencja e-mailowa i tradycyjna

Korespondencja przekazywana do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji lub procesu wyjaśniającego sprawę, której dotyczykorespondencja, art. 6 ust 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

Obsługa mediów społecznościowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z odwiedzeniem profilów Administratora na mediach społecznościowych takich jak: Facebook, LinkedIn w celu:

 informowania o działalności Administratora, promowaniu usług i odpowiedzi na wiadomości.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na promowaniu własnej marki i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

Odbiorcy danych

W związku z działaniem strony i obsługą mediów społecznościowych Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom trzecim, z usług których korzysta Administrator w celu obsługi systemów i rozwiązań informatycznych.

ul. Jeżewskiego 3/6, 02-796 Warszawa tel.: +48 604 459 585, e-mail: biuro@eduewa.pl NIP 526-217-59-38

Transfer danych

W ramach wykonywania naszych usług poprzez media społecznościowe korzystamy z rozwiązań technicznych oferowanych przez podmioty mogące przetwarzać dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) takie jak Google, Facebook, LinkedIn i YouTube.

Z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych przez podmioty wskazane powyżej mogą się Państwo zapoznać pod poniższymi linkami:

Google i YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Okres przechowywania danych

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych, okres ich przechowywania będzie się różnił:

 •   dane podawane w korespondencji będą przechowywane przez okres niezbędny na udzielnie odpowiedzi;

 •   dane zbierane w związku z wizytą na profilu Administratora na mediach społecznościowych – będą przechowywane przez czas istnienia profilu Administratora lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy żądania usunięcia tych danych.

  Przysługujące uprawnienia

  W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, prawo do:

  • dostępu do swoich danych,

  • sprostowania danych,

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

   ul. Jeżewskiego 3/6, 02-796 Warszawa tel.: +48 604 459 585, e-mail: biuro@eduewa.pl NIP 526-217-59-38

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Aktualna wersja polityki

  Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niniejszej polityki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Aktualna wersja polityk obowiązuje od 10 października 2022 roku.

Szukasz odpowiedniego zadbania o RODO
w twojej firmie?

Kontakt

Edu Ewa

Napisz do nas!

na adres email:

biuro@eduewa.pl 

EduEwa Ewa Kornacka

ul. Kazimierza Jeżewskiego 3 lok. 6
02-796 Warszawa 

NIP: 526-217-59-38
REGON: 369984312

Nasze social media

Piszemy i udostępniamy ciekawe artykuły na linkedin.

Zapraszamy na naszą stronę na portalu facebook.

Scroll to Top