EduEwa

Klub Inspektorów Ochrony Danych

Łączymy Inspektorów Ochrony Danych w Polsce

Klub Inspektorów Ochrony Danych powstał 14 stycznia 2019 roku. 

Celem nadrzędnym założenia Klubu było stworzenie przestrzeni dla integracji inspektorów oraz wymiany doświadczeń jak również wzajemnego wsparcia.

Klub spotyka się online regularnie raz w miesiącu w godzinach popołudniowych. Obecnie Klub liczy 127 Członków, którzy reprezentują różne sektory oraz specjalizacje.

Inspektorów zainteresowanych dołączeniem do Klubu zapraszam do kontaktu na adres:

biuro.eduewa@gmail.com

Szukasz odpowiedniego zadbania o RODO
w twojej firmie?

Kontakt

Edu Ewa

Napisz do nas!

na adres email:

biuro@eduewa.pl 

EduEwa Ewa Kornacka

ul. Kazimierza Jeżewskiego 3 lok. 6
02-796 Warszawa 

NIP: 526-217-59-38
REGON: 369984312

Social media

Piszemy i udostępniamy ciekawe artykuły na linkedin.

Zapraszamy na naszą stronę na portalu facebook.

Scroll to Top